Poltica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale DEVELOPMENT VINCENT JR. ROMANIA SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.124, Jud. Cluj, România, în calitate de operator de date.

Acest document are scopul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,  în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) și legislația națională în vigoare, în contextul utilizarii paginii de internet www.bodega-spaniola.com, la care ne vom referi în continuare cu denumirea „site-ul”.

Cuprins

 

  1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

  1. Scopurile prelucrării

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

  1. Transferul datelor cu caracter personal

  1. Drepturile dumneavoastră

  1. Confidențialitatea minorilor

  1. Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. În calitate de client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 

  • Nume și prenume

  • Număr de telefon

  • Adresa de e-mail

  • Adresa de facturare

  • Adresa de livrare

  • Date referitoare despre modul în care utilizați site-ul cum ar fi comportamentul și preferințele în materie de marketing

În cazul În care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.

În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate.

B. În calitate de vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 

  • În mod direct, datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, dacă ne contactați în acest mod.

  • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/cautate, informații privind interacțiunea cu site-ul (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile prelucrării

A. Dacă sunteți client al site-ului, site-ul nostru prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 

  • pentru desfășurarea relației contractuale comerciale din Bodega Spaniolă și client pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și www.bodega-spaniola.com. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea implementării contractului comercial. 

  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza obligații legale, stabilite de instituțiile competente, din România și Uniunea Europeană. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin, și implicit imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele comandate prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.

 

  • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului www.bodega-spaniola.com, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare pe site. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al www.bodega-spaniola.com de a asigura functionarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

DEVELOPMENT VINCENT JR. ROMÂNIA SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul În care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcină (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul „ștergere cont” din secțiunea „informațiile contului meu”, site-ul va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastra de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale. Ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont exista cel puțin o comanda activa, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fără a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți terțe.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, sau alte persoane împuternicite de către operator. 

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri enumerate:

 

  • pentru administrarea site-ului

  • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Bodega Spaniolă prin intermediul site-ului;

  • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui

  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor

  • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege

  • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege și cerută de către instanțele abilitate.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Bodega Spaniolă pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiati

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 

  • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către DEVELOPMENT VINCENT JR. ROMÂNIA SRL, conform celor descrise în prezentul document;

  • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

  • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

  • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor DEVELOPMENT VINCENT JR. ROMANIA SRL, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la restrictionarea prelucrării, în anumite condiții;

  • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

  • dreptul la opoziție
   – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   – în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
   – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

  • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact

7. Confidențialitatea minorilor

DEVELOPMENT VINCENT JR. ROMÂNIA SRL nu contacteaza cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu varsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Cand doriti sa ne comunicati primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm sa ne contactați prin intermediul formularului de contact. 

8. Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica această politica de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințați prin afișarea unui mesaj specific pe site.